Najważniejszym elementem aplikacji jest życiorys. Najbardziej rozpowszechnionym dokumentem europejskiego portfolio jest Europass CV. Wzór tego dokumentu został przedstawiony przez Komisję Europejską. Życiorys napisany w tym formacie ma przejrzystą strukturę i umożliwia pełną prezentację informacji o zdobytym doświadczeniu i kwalifikacjach zawodowych. Europass CV stosowany jest w jednakowej formie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Przydatny jest dla każdego, kto w usystematyzowany sposób chce zaprezentować pracodawcy za granicą swoje doświadczenie zawodowe. Życiorys napisany na podstawie unijnych norm opisuje doświadczenie zawodowe i wykształcenie w kategoriach posiadanych umiejętności i ich wykorzystania praktycznego. Daje to przewagę nad innymi formami CV, ponieważ w szerszym zakresie opisuje doświadczenia i umiejętności nabyte poza formalną edukacją, precyzując gdzie i kiedy zostały one wykorzystane. Oficjalne dyplomy oraz certyfikaty nie dostarczają informacji o realnym zakresie umiejętności, dlatego w Europass CV wiele miejsca przeznaczono na szczegółową prezentację zdobytych w trakcie kariery zawodowej umiejętności i kompetencji językowych, społecznych, organizacyjnych i innych. Tak napisany życiorys podkreśla mocne strony i ułatwia szybkie rozpoznanie wykształcenia, kwalifikacji i nabytych umiejętności kandydata. Dzięki dużej przejrzystości plik CV w tym formacie jest łatwy do wypełnienia oraz praktyczny dla pracodawcy. Stosowanie ujednoliconego CV pozwala na porównanie wielu kandydatów w szybszym czasie.

Aplikacja Europass

Portfolio Europass składa się z pięciu dokumentów: CV, Paszportu Językowego, Suplementu do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, Suplementu do Dyplomu i Mobilności. Dwa pierwsze dokumenty wypełnia samodzielnie kandydat. Pozostałe wydawane są przez instytucje do tego uprawnione. Wykorzystanie dokumentów Europass przy szukaniu pracy za granic może okazać się bardzo przydatne. Samodzielne przygotowanie CV i Paszportu Językowego pozwala na uporządkowanie informacji dotyczących posiadanych umiejętności i wykształcenia. Użycie standardowych formularzy znacznie ułatwia przygotowanie aplikacji dla pracodawców z innych państw.

Jak wypełniać Europass – CV

CV powinno być krótkie i dostosowane do stanowiska, na które aplikuje kandydat. Warto skoncentrować się na ważnych informacjach, które będą najistotniejsze dla danej oferty pracy. Przygotowując dokument, należy zachować strukturę formularza oraz czcionkę i układ graficzny.

Wzór życiorysu europejskiego podzielony jest na kilka segmentów:

  • Dane personalne – personal information, tutaj wymieniamy nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania, numer telefony, adres e-mail, narodowość oraz datę urodzenia
  • Doświadczenie zawodowe – work experience, w tej części opisuje zdobyte doświadczenie zawodowe, uporządkowane od najbardziej aktualnych. Należy podać nazwę i adres pracodawcy, rodzaj działalności lub sektor, zajęcie lub stanowisko, główne aktywności i zakres odpowiedzialności na danym stanowisku.
  • Wykształcenie i odbyte szkolenia – education and training. To miejsce na wyszczególnienie ukończonych szkół i odbytych szkoleń, uporządkowanych chronologicznie od najnowszych do najstarszych. Należy podać nazwę i typ organizacji prowadzącej edukację lub szkolenie, główne zagadnienia lub zdobyte umiejętności, uzyskany wynik ukończenia szkoły – tytuł, poziom w międzynarodowej skali.
  • Osobiste umiejętności i zakres kompetencji – personal skills and competences. Wypisane umiejętności nie muszą być poświadczone certyfikatami. Przy językach, którymi posługuje się kandydat warto wymienić osiągnięty poziom czytania, pisania i posługiwania się w mowie. Tutaj można wymienić umiejętności społeczne, umiejętności techniczne oraz inne umiejętności wcześniej niewymienione, na przykład posiadane kategorie prawa jazdy.
  • Dodatkowe informacje – additional information. Należy wymienić informacje dodatkowe, które mogą być istotne dla pracodawcy, mogą to być opinie, referencje, osoby kontaktowe w poprzednich miejscach zatrudnienia.
  • Załączniki – annexes.

Fotografia

Dołączenie fotografii do CV nie jest obowiązkowe, jednak w niektórych sytuacjach może zwiększyć szanse kandydata. Wiele firm wymaga dołączenia zdjęcia. Unikaj zdjęć nieformalnych. Dołącz fotografię, która prezentuje twarz, najlepiej z delikatnym uśmiechem. Jeżeli nie posiadasz takiego zdjęcia, dołącz takie, które masz w dokumentach.

Zanim wyślesz CV

Pamiętaj, aby unikać kłamstw i koloryzowania. Kiedy pracodawca zweryfikuje te informacje w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, możesz stracisz szansę na zatrudnienie. Wydrukuj CV na białym papierze. Unikaj podkreśleń i pisania pogrubioną czcionką. Pisz w sposób jasny i zwięzły, używaj krótkich zdań. Skup się na ważnych aspektach przebytych szkoleń i doświadczenia zawodowego. Po uzupełnieniu dokumentu sprawdź starannie swoje CV, aby uniknąć ewentualnych błędów i mieć pewność, że jest ono napisanie w sposób zrozumiały. Zaprezentuj swoje CV innej osobie, być może nie wszystko jest sformułowane logicznie. Warto to zweryfikować, zanim potencjalny pracodawca przeczyta CV.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here