Zatory finansowe

Zatory płatnicze występują w momencie, kiedy przedsiębiorca nie otrzymuje na czas swoich pieniędzy od kontrahenta.Inaczej mówiąc są to nagromadzone długi, które przechodzą na kolejne firmy. Takie zatory finansowe wywołują tzw. efekt domina. Pierwsza niezapłacona faktura to symboliczna pierwsza kostka, która rujnuje stopniowo całą firmę. Jak poradzić sobie z zatorami płatniczymi? Przekonajmy się!

Przeczytaj też: https://www.ipo.pl/zatory-platnicze-2020-jak-sobie-z-nimi-poradzic/ 

Zatory płatnicze – podstawowe informacje

Negatywnymi konsekwencjami zatorów finansowych są przede wszystkim:

 • pogorszona płynność finansowa firmy,
 • większe koszty prowadzenia działalności gospodarczej,
 • w konsekwencji ryzyko upadłości firmy lub przedsiębiorstw.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zauważa, że przedsiębiorcy dotknięci problemem zatorów płatniczych ograniczają nakłady na inwestycje lub podwyższają ceny wyrobów i usług. Spowodowane jest to strachem przed zadłunżieniem. Problemy w dużej mierze odbijają się niestety na pracowników. Ludzie zarabiają mniej pieniędzy oraz obawiają się groźby bezrobocia.

Wiele osób nie jest tego świadomym, ale w Polsce problemy z przeterminowanymi płatnościami zgłasza 80-90 proc. Takie statystyki prezentują się naprawdę przerażająco. 

Konsekwencje dotykają najmocniej słabszych podmiotów, czyli m.in firmy jednoosobowe, małe i średnie przedsiębiorstwa. Z reguły to te duże przedsiębiorstwa dyktują warunki oraz terminy spłat.

W obronie działalności pokrzywdzonych występuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prowadzi on postępowania oraz nakłada administracyjne kary pieniężne na podmioty łamiące zakaz tworzenia zaległości w płatnościach.

W jakich sytuacjach dochodzi do zatoru?

Sytuacja taka pojawia się w przypadku, kiedy przy opóźnieniu ze spełnienium świadczeń pieniężnych, kiedy w okresie 3 kolejnych miesięcy suma wartości świadczeń pieniężnych niespełnionych oraz spełnionych po terminie przez ten podmiot wynosi minimum:

 • 5 mln zł– jeśli postępowanie zostało wszczęte w latach 2020-2021,
 • 2 mln zł – jeśli postępowanie zostało wszczęte od 2022 r.

Opóźnianie ze spełnianiem świadczeń pieniężnych może być stwierdzone również:

 • w stosunku do transakcji handlowych zawartych po 1 stycznia 2020 r.,
 • w stosunku do świadczeń pieniężnych wynikających z transakcji handlowych zawartych przed dniem 1 stycznia 2020 r.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ukarać finansowo również największych przedsiębiorców, którzy spowodowali  zatory płatnicze.

Postępowanie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przypadku zatorów płatniczych

Postępowanie rozpoczyna się z inicjatywy UOKiK. Nie na wniosek czy żądanie przedsiębiorcy. Jednak każdy, kto podejrzewa, że dany przedmiot opóźnia się z zapłatą ma możliwość złożyć zawiadomienie do UOKiK, dotyczące podejrzenia wystąpienia nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.

Zawiadomienie można złożyć na kilka sposobów:

 • złożyć osobiście w Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa,
 • przesłać w formie dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP,
 • przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zatory@uokik.gov.pl.

W rezultacie postępowania Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na nierzetelnego dłużnika karę pieniężną.

Zobacz też: http://www.crowley.pl/jak-dzialaja-linki-sponsorowane/