Jakie są prawa pracownika w Wielkiej Brytanii?

W każdym kraju Europy pracownicy mają swoje prawa, z których mogą korzystać i na których mogą się opierać. Nie zawsze jednak znamy swoje praca, co działa wyłącznie na naszą niekorzyść.

Co w przypadku osób, które pracują w Wielkiej Brytanii? Spora część polskiego społeczeństwa właśnie tam zarabia na swoje życie i jest z tego całkiem zadowolona. Poniżej znajduje się krótka informacja na temat praw, które przysługują pracownikowi w Anglii.

Brak różnicy w prawie między obywatelem a obcokrajowcem

Jeżeli chodzi o Polonię pracującą w Wielkiej Brytanii, osoby zatrudnione w tamtym kraju mogą korzystać z takich samych praw, jakie przysługują Brytyjczykom. Jest to bardzo ważna i podstawowa informacja, ponieważ niektórzy tkwią w przekonaniu, że będąc obcokrajowcem prawa te są odmienne i nie tak rozbudowane. Nie ma jednak większych obaw do zmartwień.

Nieuczciwi pracodawcy są raczej rzadko spotykani, a ci uczciwi przestrzegają praw osób zatrudnionych, nawet jeżeli nie ma się jeszcze umowy pisemnej.

Minimalne wynagrodzenie

To kolejne prawo, o którym nie każdy wie. Obcokrajowcy pracujący na rzecz Wielkiej Brytanii muszą otrzymać wynagrodzenie minimalne jako najniższą stawkę, którą mogą zarobić. Kwota ta nie może być niższa.

Jeżeli zatem będzie okazja wyjazdu do pracy w tym kraju, warto poruszyć tą kwestię z pracodawcą i zapytać o National Minimum Wage, czyli o Krajową Płacę Minimalną. Razem z tym prawem otrzymuje się także prawo do uzyskania płatnego urlopu.

Sektor rolnictwa

Jeżeli właśnie w tym sektorze pracuje się w Wielkiej Brytanii, warto sprawdzić, jaka jest tzw. Rolnicza Płaca Minimalna, ponieważ właśnie do niej ma się prawo. Dlaczego warto? Ponieważ jest ona wyższa od minimalnej płacy krajowej. Wyższy zarobek z pewnością zainteresuje każdego Polaka, który wyjeżdża do pracy na wyspy.

Urlop płatny

To zagadnienie zostało już tutaj wspomniane, warto jednak nieco dłużej pochylić nad nim głowę. Każdy, kto pracuje w Wielkiej Brytanii, już pierwszego dnia w swojej pracy może skorzystać z płatnego urlopu.

Jakie są prawa pracownika w Wielkiej Brytanii?

Może on trwać łącznie nawet do czterech tygodni. Jeżeli natomiast dojdzie do sytuacji, w której taki urlop nie zostanie w pełni przez pracownika wykorzystany, w takiej sytuacji pracodawca musi liczyć się z obowiązkiem wypłacenia należnego ekwiwalentu swojemu pracownikowi za te dni.

Maksymalny czas pracy

W Wielkiej Brytanii żaden pracodawca nie ma takiej mocy, by zmuszać swoich pracowników do pracy powyżej 48 godzin na tydzień. Pracownik sam musi wyrazić na to zgodę. Jeżeli zatem posiada taką możliwość, wtedy wymiar godzin jego pracy może ulec zwiększeniu. Wszystko zależy od kwestii porozumienia się między obiema stronami.

Pozostałe kwestie urlopowe

Oczywiście może się zdarzyć, że sytuacja zmusi każdego do większej nieobecności w pracy. Wtedy pracownik ma możliwość wzięcia jednego dnia wolnego w czasie jednego tygodnia pracy. Pracownicy mogą także skorzystać z przerwy, jeżeli nieustannie od sześciu godzin nie mieli ku temu żadnej sposobności. Jak zatem widać, prawo jest przychylne pracownikom. Warto znać przynajmniej jego podstawy, by zawsze móc dochodzić legalnie swoich racji.