Ile czasów ma język angielski?

W języku polskim wyróżniamy trzy podstawowe czasy gramatyczne – przeszły, teraźniejszy i przyszły. Często zaskoczeniem dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z angielskim, jest fakt, że w tym języku występuje aż dwanaście czasów! Na początku może brzmieć to niepokojąco, ale w rzeczywistości czasy w języku angielskim są niezwykle logiczne.

W języku polskim wyróżniamy trzy podstawowe czasy gramatyczne – przeszły, teraźniejszy i przyszły. Często zaskoczeniem dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z angielskim, jest fakt, że w tym języku występuje aż dwanaście czasów! Przed startem nauki języka angielskiego może brzmieć to niepokojąco, ale w rzeczywistości czasy w języku angielskim są niezwykle logiczne.

Przyjrzyjmy się im po kolei:

 • Present Simple

Jest to czas używany do opisywania teraźniejszości. W szczególności chodzi tu o sytuacje stałe, cykliczne, które się powtarzają.

Przykład: I sleep in my bed every day. – Śpię codziennie w moim łóżku.

 • Present Continuous

To czas, którego używamy do opisywania czynności, które trwają w chwili mówienia. Mowa tu o czasownikach niedokonanych w czasie teraźniejszym.

Przykład: She is walking her dog. – Ona wyprowadza swojego psa na spacer (akcja dzieje się teraz).

 • Present Perfect

Używając tego czasu, opisujemy nasze doświadczenia oraz czynności, które dokonały się w przeszłości, a ich skutki widzimy dziś.

Przykład: She has already done that. – Ona już to zrobiła.

 • Present Perfect Continuous

Czas opisuje czynność, która rozpoczęła się jakiś czas temu i trwa do chwili obecnej. W tym przypadku kładzie się nacisk na długość owej czynności.

Przykład: We have been sleeping for two hours. – Śpimy już od dwóch godzin.

 • Past Simple

Za pomocą tego czasu opisujemy zakończone czynności, które miały miejsce w przeszłości.

Przykład: Anna sent a card yesterday. – Anna wysłała wczoraj kartkę.

 • Past Continuous

Ten czas służy do opisywania czynności niedokonanych, które przez pewien czas trwały w przeszłości.

Przykład: Jessica was watching TV when you called. – Jessica oglądała TV, kiedy zadzwoniłeś.

 • Past Perfect

Past Perfect używamy podczas opisywania czynności, które zakończyły się przed innymi czynnościami. Czas ten często jest nazywany zaprzeszłym.

Przykład: Her brother had been to Portugal twice before his visit last month. – Jej brat był w Portugalii dwa razy zanim pojechał tam w zeszłym miesiącu.

 • Past Perfect Continuous

Służy on do opisywania niedokonanych czynności, które trwały przez pewien czas, przed inną czynnością.

Przykład: They had been watching TV when the storm came. – Oni oglądali TV, kiedy przyszła burza.

 • Future Simple

Czas przyszły prosty, który służy do wyrażania obietnic, opowiadania o decyzjach czy o dzieleniu się przemyśleniami na temat przyszłości.

Przykład: I will do it. – Zrobię to.

 • Future Continuous

Ten czas opisuje czynności, które będą trwały przez pewien czas w przyszłości.

Przykład: I will be watching TV at ten o’clock. – Będę oglądać TV o dziesiątej.

 • Future Perfect

Używamy go w przypadku, kiedy mówimy o czynności, która się zakończy w przyszłości.

Przykład: The kids will have grown up by next year. – Dzieci będą dorosłe w przyszłym roku.

 • Future Perfect Continuous

Opisuje czynności, które zostaną zakończone w przyszłości lub takie, które będą trwały dalej.

Przykład: I think we will have been staying in this traffic jam for six hours before we leave Warsaw.      – Myślę, że postoimy w tym korku 6 godzin, zanim wyjedziemy z Warszawy.

Ilość czasów zdecydowanie potrafi przytłoczyć osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z językiem angielskim. Czas zaprzeszły? Czas przyszły dokonany i jeszcze do tego ciągły? Zrozumienie czasowników w języku polskim jest trudne i wydaje Ci się, że nie podołasz dwunastu czasom w języku angielskim? Nic bardziej mylnego! Najbardziej efektywnym sposobem na naukę języka obcego jest korzystanie z indywidualnych zajęć nauki angielskiego z native speakerami. Takie rozwiązanie oferuje platforma językowa Tutlo. Zapomnij o nudnym wkuwaniu reguł gramatycznych i zacznij mówić po angielsku!