Jak bronić się przed manipulacjami?

Obecnie nikomu nie żyje się łatwo. Wiele osób ma w sobie skłonności do rządzenia innymi, ponieważ kochają władzę samą w sobie.

W związku z tym w świecie reklamy, marketingu, ale nie tylko powstaje coraz więcej sposobów na to, by zmanipulować społeczeństwo, a przy okazji jeszcze dokonać jego całkowite inwigilacji. Ważne, by jak najwcześniej rozpocząć obserwację takich procesów i nauczyć się je rozpoznawać, by nie stać się czyjąś niczego nie świadomą marionetką.

Pytania i odpowiedzi

Wiele osób wychodzi z założenia, że rozpoczynanie rozmowy i konwersacji od pytań w kierunku swoich słuchaczy jest błędem. Uważają bowiem, że w ten sposób ich zdanie przestanie się liczyć, ich punkt widzenia nie obroni się, a przywództwo w takiej sytuacji zostanie utracone.

Jak się jednak okazuje, jest całkowicie odwrotnie. Jeśli pozwoli się najpierw słuchaczom wyrazić swoje zdanie, w ten sposób nawiązuje się z nimi pozytywne relacje, a to przekłada się na pierwszy etap do osiągnięcia swojego celu.

Dopytywanie

Kiedy rozpoczyna się dopytywanie słuchaczy o pewne kwestie,w pewien sposób próbuje się nawiązać do już wcześniej udzielonych odpowiedzi. W ten sposób słuchacze zaczynają precyzować swoje zdanie i krytycznie przedstawiać swój sposób myślenia. W takiej sytuacji można wyjaśnić wszelkie niedomówienia.

Słuchanie

Kiedy zadaje się pytania, trzeba liczyć się z koniecznością wysłuchania również odpowiedzi. To właśnie od uważnego słuchania zależy, jak potoczą się dalsze negocjacje. Dzięki słuchaniu nastawia się swoją osobę na odbiorcę i nabywa się umiejętności postawienia samego siebie w jego sytuacji.

Jak bronić się przed manipulacjami?

Dzięki temu łatwiej zrozumieć jego tok rozumowania, co nie oznacza oczywiście konieczności zgadzania się z jego punktem widzenia. Ta umiejętność wymaga jednak niebywałej koncentracji, by móc wyłuskać z wypowiedzi drugiej strony jak najwięcej informacji. Jakie są zalety aktywnego słuchania? Przede wszystkim zgłębienie kontaktu z rozmówcą i zbudowanie z nim bliższych relacji. Dzięki słuchaniu druga osoba pozbawia się na agresji i napięcia, które buduje się w niej, kiedy nie może wyrazić swojej opinii. Można słuchać na trzy sposoby: milcząco, aktywnie lub techniką mieszaną, czyli przez ukazywanie odbiorcy swojego zainteresowania chociażby potakiwaniem głowy.

Nie poddawanie się manipulacji

Kiedy słuchacz nie zgadza się z opinią prowadzącego, najczęściej rozpoczyna ignorować jego słowa. Wtedy oczywiście prowadzący nie chce stracić twarzy i udaje, że nie zauważył odkrycia jego podstępu. W takiej sytuacji najczęściej manipulator opowiada jakiś głupi żart bądź odważa się na cyniczny uśmieszek, często również zachowuje się jak osoba znudzona i niezainteresowana przytykami słuchacza.

Zazwyczaj po prostu go lekceważy. Jak poradzić sobie z kimś takim? Wystarczy poprosić o kontynuację rozmowy lub stosować długie przerywniki w wypowiedziach, tak jakby chciało się nad czymś namyśleć. To zbije manipulatora z tropu.

Istnieje wiele sposobów wykrycia manipulacji. Mistrzowie tego fachu potrafią pociągnąć za sobą tłumy osób, które często ze względu na brak wiedzy w temacie manipulacji oraz osobistą naiwność podążają jego krokiem. Warto wtedy wybić się z tłumu i podążyć w przeciwnym kierunku.