Jak dostać się do policji?

Jeżeli naszym marzeniem jest zasilić szeregi policji w naszym kraju, trzeba przede wszystkim przejść pewną drogę i postępować zgodnie z ustalonymi procedurami. Jak dołączyć do tego szanownego grona w służbie kraju i wspólnie z innymi zacząć skutecznie zwalczać przestępczość?

Pierwszy etap – nauka

Nic nie zaczyna się od razu od praktyki. Nauka na policjanta również wiąże się przede wszystkim z nabyciem wiedzy teoretycznej, dzięki której można nabrać ogłady w temacie. Najlepiej będzie wybrać specjalną szkołę policyjną lub najpierw skorzystać z kursów rachunkowości, a nawet kursów komputerowych, psychologicznych, czy behawioralnych.

Warto także zapoznać się z obowiązującym prawem, prawami człowieka oraz obowiązkami obywateli w naszym kraju.

Sprawność fizyczna

Kolejna sprawa to oczywiście jak najwyższy poziom sprawności fizycznej. Można w tym celu zapisać się najpierw do szkoły sportowej, czy chociażby profilowanego liceum w tym kierunku. Sprawność fizyczna jest bardzo dobrze postrzegana, ponieważ przed dostaniem się do policji są przeprowadzane testy sprawnościowe. Im wyższy wynik, tym większa szansa, że otrzyma się swoją wymarzoną odznakę.

Służba wojskowa

Być może dobrze będzie także spróbować swoich sił w wojsku? Taka służba w siłach zbrojnych to świetny trening nie tylko dla ciała, ale przede wszystkim dla psychiki. Jest to dobry sposób na wzmocnienie i przygotowanie się na różne nieprzewidywalne, a czasem i ciężkie chwile i wydarzenia, w których trzeba zachować spokój i opanowanie.

W tym celu trzeba najpierw złożyć odpowiednie dokumenty do określonej jednostki. Trzeba załączyć swój życiorys oraz podanie, a także wszystkie świadectwa ukończonych szkół.

Dodatkowo należy uzupełnić określony z góry przez jednostkę kwestionariusz osobowy. Kiedy złoży się całą wymaganą dokumentację, wtedy będzie można przystąpić do procesu rekrutacyjnego.

Jak dostać się do policji? Egzaminy i testy

Jeśli posiada się już odpowiednie wykształcenie, należy zapoznać się z wymogami, które są niezbędne do tego, by uzyskać zgodę na przystąpienie do egzaminu pisemnego na funkcjonariusza policji. Lokalna jednostka policji to miejsce, w którym takie informacje są udzielane wszystkim kandydatom.

Jak dostać się do policji?

Kolejno należy zdać egzamin sprawnościowy. Zazwyczaj wiąże się on z badaniami odnośnie naszej spostrzegawczości, umiejętności zręczności oraz fizycznej wytrzymałości. Sprawdzany jest także słuch. Wszystkie testy przeprowadzane są przez szkoły policyjne oraz w ich murach. Wiąże się to z koniecznością pokonania przygotowanego wcześniej przez komisję toru przeszkód.

Jeszcze innym badaniem są testy na obecność narkotyków. Raz na jakiś czas będzie się zobligowanym do wykonania takich badań.

Trzeba także liczyć się z tym, że o możliwości pozostania policjantem będzie decydowała właściwa komisja lekarska. Zbada ona nasze ciało, by kolejno podjąć decyzję, czy dostanie się przepustkę do pełnienia służby.

Ostatnim etapem jest już tylko, albo aż rozmowa ze starszym oficerem, a także z psychologiem. Ten ostatni ma za zadanie określić nasze możliwości intelektualnej, a także przyjrzeć się bliżej naszym cechom osobowościowym. Ważne, by wykazać się szczerością, uczciwością, a także skłonnością do podejmowania odpowiedzialności za swoje zadania.