Jak prowadzić rekrutację?

Według najnowszych badań okazuje się, że z powodu słabych zdolności przywódczych, słabej motywacji, niskiego poziomu empatii, a także braku dopasowania do wykonywanej pracy na danym stanowisku najczęściej proces rekrutacyjny wypada przeciętnie. Zwracając uwagę na wspomniane kwestie można lepiej dobrać pracowników i mieć pewność, że wybór był trafny. Kiedy prowadzi się rozmowę rekrutacyjną, warto zwrócić uwagę także na zdolności interpersonalne kandydatów, a nie tylko na ich umiejętności oraz CV.

Dlaczego to takie ważne? Ponieważ umiejętności zawsze można poprawić. Charakteru i osobowości już jednak nie. Jak można przeprowadzić rekrutację, by wybrać najlepszych kandydatów na określone stanowisko?

Pytania o ukierunkowywanie firmy

Jedną z kwestii, którą warto poruszyć, jest na pewno pytanie o umiejętność wyznaczenia przez kandydata dalszego kierunku rozwoju firmy. Jakie kroki powinno podjąć przedsiębiorstwo? Czy kandydat byłby w stanie przekonać pozostałych pracowników do tego, że właśnie jego wizja jest najbardziej trafna i przemyślana? Można także zapytać, co w poprzedniej firmy było według szefa do poprawienia oraz jak z tym zadaniem poradził sobie pracownik. Dobrze będzie też dowiedzieć się, jakie zasady w firmie pracownik tolerował, a jakie były sprzeczne z jego przekonaniami.

Kolejne pytanie, jakie powinno paść, musi dotyczyć sytuacji, w której kandydat został przydzielony do nowych funkcji oraz do nowych obowiązków oraz sposobu poradzenia sobie z nimi.

Obiektywizm i dojrzałość kandydata

Następne pytania muszą dotyczyć kwestii związanych z dojrzałością emocjonalną kandydata, a także jego poziomem inteligencji w tym temacie. Czy potrafi ona zatem odpowiednio ocenić sytuację, emocje swoje i członków zespołu oraz pozytywnie na nie wpływać? Trzeba zatem posiąść wiedzę z tej tematyki i poprosić o opowiedzenie przez kandydata o jednym ze swoich konfliktów ze współpracownikiem, przyczyną sporu oraz o sposobie jego załagodzenia.

Jak prowadzić rekrutację?

Dobrze będzie także dowiedzieć się, w jakich sytuacjach rekrutant wykazywał się odpowiednim taktem oraz dyplomatycznym podejściem oraz w jaki sposób próbował budować relacje z pozostałymi osobami w dawnej pracy.

Sposób motywowania siebie

Kiedy prowadzi się rozmowę rekrutacyjną, warto zadać pytania o pomysły kandydata na podnoszenie swoich kwalifikacji, a także sposób wykorzystania swojego potencjału z korzyścią dla firmy. Należy również poznać krótko- oraz długofalowe cele osoby rekrutowanej i zapytać o przykładową sytuację, w której postawił on sobie w swoim życiu pewien cel i dzięki przykładowym metodom i cechom pokonał wszelkie przeszkody, by tylko zdobyć cel.

Pytania odnośnie osobowości

Warto zadać pytania, które będą dotyczyły sprawdzenia osobowości kandydata, by był on w stanie sprostać zadaniom, jakie pojawią się na danym stanowisku. Na początku przyda się przeprowadzenie analizy stanowiska, by móc jak najbardziej obiektywnie ocenić wymagania, które będą niezbędne do tego, by właśnie na tym miejscu wykonać wszystkie zadania sukcesywnie.

Później można zapytać, czy rekrutant woli pracować samodzielnie, czy może w zespole, jaki preferuje sposób zarządzania i jak organizuje sobie pracę własną.