Audytor wewnętrzny to pracownik danej organizacji, który przeprowadza audyty wewnętrzne dotyczące wybranego systemu certyfikacyjnego. Taka osoba musi posiadać odpowiednią wiedzę i kompetencje, aby prawidłowo wykonywać swoją pracę. Oczywiście niezbędna jest dokładna znajomość kontrolowanej normy, a także umiejętności dotyczące samego procesu przeprowadzania audytu.

Warto też zwrócić uwagę, że w pracy audytora ważne są także cechy charakteru takie jakie: sumienność, dokładność oraz dobre umiejętności komunikacji interpersonalnej.

Praca audytora

Audytor wewnętrzny zajmuje się wszelkimi czynnościami związanymi z planowaniem, przeprowadzaniem i raportowaniem audytu. Do jego zadań należy tworzenie harmonogramu kontroli oraz niezbędnych dokumentów np. list kontrolnych. Audytor wewnętrzny podczas audytu sprawdza poprawność dokumentacji systemowej, a także przeprowadza wywiady z pracownikami różnych szczebli i notuje zebrane informacje. Do jego obowiązków może też należeć wykonywanie pomiarów, pobieranie próbek, czy dokonywanie obliczeń, zależnie od tego jaką normę kontroluje. Do ważnych zadań na stanowisku audytora należy również raportowanie. W raporcie prezentowane są wyniki przeprowadzonej kontroli. Umiejętność dobrego raportowania jest bardzo ważna, ponieważ na podstawie tego dokumentu przedstawiciele kierownictwa oraz ich pełnomocnik ds. danego systemu podejmują ważne decyzje dotyczące dalszego działania firmy.

Jak zostać audytorem?

Aby rozpocząć pracę jako audytor należy ukończyć specjalne szkolenie. Takie przygotowanie przeprowadzają jednostki certyfikujące różne normy. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z praktycznym zastosowaniem zasad danego systemu certyfikacyjnego. Ponadto w czasie szkolenia odbywają się także zajęcia praktyczne – dotyczące prac związanych z planowaniem, przeprowadzaniem oraz raportowaniem audytu. Aby poznać szczegółu kursu dla audytora wewnętrznego wejdź tu: https://szkolenia.bureauveritas.pl/tematy-szkolen/jakosc-szkolenia/audytor-wewnetrzny-szj-iso-90012008-irca/